Organisatieadvies

Medezeggenschapsvraagstukken en teamdynamiek

Herken je dat?

  • Heb je het idee dat jouw team niet optimaal rendeert? Heb je het idee dat de inzet van kwaliteiten in het team beter kan?
  • Mis je kennis van de wet en processen?
  • Zijn je teamdoelen uit beeld? Mis je missie, visie en prioritering in waar je voor staat en wat je doet, de wijze waarop?
  • Wat zijn je wensen en grenzen als team of individueel en hoe geef je elkaar feedback?

Refresh coaching biedt advies, training en coaching bij ontwikkelvraagstukken rondom medezeggenschap in zorg en onderwijs (WOR, WMCZ 2018 en WMS) voor  individuele leden, teams, stakeholders in de medezeggenschap (beleidsmedewerkers, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht) op:

  • Verbeteren van de teamdynamiek: training op vaardigheden als bijvoorbeeld communicatie en samenwerking, feedback geven, teamrollen- en taken
  • Wet- en regelgeving
  • Begeleiding bij complexe procedures
  • Professionalisering van leden, teams, medezeggenschap in organisaties
  • Supervisie voor ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap

Maak een afspraak

Ieder moment heb je de keuze om jezelf te vernieuwen. Als professional, als team en als privé persoon. Te (her-)ontdekken wie je ten diepste bent, waar je pijn zit en waarin je passie. Wat jij waardevol vindt, welke stappen jij wil zetten richting een waardevol leven. Met een lach en een traan weer aan het roer staan van je eigen leven, begint met die eerste stap.

Contact opnemen