Diensten

Persoonlijke ontwikkeling

Coaching op, training in, ambulante begeleiding ter vergroten van veerkracht en regie over je eigen leven:

  • Specialisatie op traumacoaching (C-PTSS, burn-out en depressie)
  • Zelfonderzoek (IoPT – Identity orientated Psycho Traumatherapy)
  • Vergroten van veerkracht (ACT – Acceptance and Commitment therapy)
  • Interventies uit cognitieve gedragstherapie, NLP, Transactionele analyse, systemisch werk, contactcirkel, ‘inclusive leadership’.

Medezeggenschapsvraagstukken

Advisering, training en coaching bij ontwikkelvraagstukken rondom medezeggenschap in zorg en onderwijs (WOR, WMCZ 2018 en WMS) voor  individuele leden, teams, stakeholders in de medezeggenschap (beleidsmedewerkers, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht) op:

  • Verbeteren van de teamdynamiek: training op vaardigheden als bijvoorbeeld communicatie en samenwerking, feedback geven, teamrollen- en taken
  • Wet- en regelgeving
  • Begeleiding bij complexe procedures
  • Professionalering van leden, teams, medezeggenschap in organisaties
  • Supervisie voor ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap